Driv Bidco AS – Skadealliansen AS / Best Entreprenør AS m.fl. – Skade1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Saneringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Driv Bidco AS (org.nr. 930 151 831) overtar varig og bestemmende kontroll over Skadealliansen AS (org.nr. 917 488 061) og Best Entreprenør AS m.fl. (org.nr. 957 246 575), og oppnår en samlet indirekte eierandel i Skade1 AS (org.nr. 920 272 347) tilsvarende 74 % av aksjene