Drive AS – Brankos Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler og verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Drive AS (org.nr. 888 491 392) erverver samtlige aksjer i Brankos Auto AS (org.nr. 933 256 014)