Drive AS – Handicare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Universell tilgjengelighet og biltilpasning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Drive AS (org. nr. 888 491 392) erverver 100 % av aksjene i Handicare AS (org. nr. 965 395 830)