DSD Bus AS – Keolis Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kollektivtransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DSD Bus AS (org.nr. 927 384 914) erverver 100 % av aksjene i Keolis Norge AS (org.nr. 993 050 377)