DSM Nutritional Products AG – Crina S.A

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for tilsetningsstoffer til dyrefôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DSM Nutritional Products AG (org.nr. CH-2713012805-7, Sveits), oppkjøp av Crina S.A (org.nr. CH-5500102201-9, Sveits).Meldt til Konkurransetilsynet