DSV AS – TNT DFDS Transport Logistics Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport og logistikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Det danske selskapet DSV AS (dansk CVR-nr. 58-23-35-28), kjøp av 50 prosent av aksjene i det danske joint venturet TNT DFDS Transport Logistics Group AS (dansk CVR-nr. 26-36-63-21). DSV AS blir med oppkjøpet eneeier i TNT DFDS Transport Logistics Group AS.Meldt til Konkurransetilsynet