DSV Road AS – Unicargo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transportmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DSV Road AS (org. nr. 930923869) erverver 100 % av aksjene i Unicargo AS (org. nr. 983862802)