Duri Holding AB – Calico nr. 2575 AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for gulvtilbehør, dør-, vegg- og takutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Duri Holding AB (svensk foretaksnr. 556230-0268), kjøp av samtlige aksjer i Calico nr. 2575 AB (svensk foretaksnr. 556631-9629).Meldt til Konkurransetilsynet