Dustin Group AB – Norsk Data Senter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: It- produkter og -tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dustin Group AB (org. nr. 556703-3062, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Norsk Data Senter AS (org. nr. 939483969)