Dynea Holding AS – Dynea AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lim og bindemiddel til trearbeidsindustrien og impregnert papir

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dynea Holding AS (under stiftelse) kjøper 100 % av aksjene i Dynea AS (org. nr. 981313054)