E.A Smith AS – Odd Hansen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

E.A Smith AS (org.nr. 816051142), ovetagelse av innmat byggevaredelen i Odd Hansen AS (org.nr. 971090715)