E A Smith AS – Vestfold Jernlager AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for byggevarer og stål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

E A Smith AS (org.nr. 816 051 142), oppkjøp av Vestfold Jernlager AS (org.nr. 950 610 212)