E.C. Dahls Eiendom AS – Byarena AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

E.C. Dahls Eiendom AS (org.nr. 967543551) erverver de resterende 50% av aksjene i Byarena AS (org.nr. 980246876)