E C Dahls Eiendom AS – Vital Forsikring ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

E C Dahls Eiendom AS (org.nr. 967 543 551), oppkjøp av Nordre gate 12 fra Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007).Meldt til Konkurransetilsynet