East West AS – Skjelland Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekstiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

East West AS (org. nr. 991399003) fusjonerer med Skjelland Group AS (org. nr. 875807552)