EastAvab Norway AS – Frontlite AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av lyd, lys og sceneløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EastAvab Norway AS (org. nr. 996834832) erverver alle aksjene i Frontlite AS (org. nr. 987636742)