Easy AS – Britannia Hotel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotelldrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Easy AS (org. nr. 930310131) kjøper deler av innmaten i Britannia Hotel AS (org. nr. 951400858)