ECIT AS – Evercom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av IT-produkter og supporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ECIT AS (org.nr. 912 040 801) erverver 50,1 % av aksjene i Evercom AS (org.nr. 929 933 702)