ECON Analyse AS og ECON Management AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: analyse- og rådgivningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom ECON Analyse AS (org.nr. 960 416 090) og ECON Management AS (org.nr. 984 677 715).Meldt til Konkurransetilsynet