EDB Business Partner ASA – Spring Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EDB Business Partner ASA (org.nr. 934 382 404), kjøp av minimum ca. 92,8 prosent av aksjene i Spring Consulting AS (org.nr. 981 665 813).Meldt til Konkurransetilsynet