EDB Business Partner ASA – TAG Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kortprodukter og -tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EDB Business Partner ASA (org.nr. 934 382 404), kjøp av 87,95 prosent av aksjene i TAG Systems AS (org.nr. 981 931 114).Meldt til Konkurransetilsynet