EDB Ergogroup 13 AS – Pragma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-relatert konsulentbistand

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EDB Ergogroup 13 AS (org. nr. 981665813) kjøper Pragma AS (org. nr. 979198353)