EDB Ergogroup 67 AS – Pragma Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT- tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EDB Ergogroup 67 AS (org. nr. 933012867) kjøper Pragma Drift AS (org. nr. 986389970)