Edda Media AS – Avis Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: avismarkedet og annonsemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Edda Media AS (org.nr. 936 661 653), aksjekjøp som gir enekontroll over Avis Holding AS (org.nr. 925 108 286).Meldt til Konkurransetilsynet