Eek Transport AS – Svendsen Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport av gods på vei

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eek Transport AS (org. nr. 964368406) overtar alle aksjene i Svendsen Transport AS (org. nr. 977240328)