EG A/S – ADB Team Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: EDB og IT-service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EG A/S (Org.nr. DK 846 678 11) erverver 100 % av aksjene i ADB Team Norge AS (Org.nr. 980 214 907)