EG A/S – NaviCom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulentvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EG A/S (org. nr. 84667811, Danmark) erverver 100 % av aksjene i NaviCom AS (org. nr. 983781233)