EG Navicom AS – NaviPartner Bedrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EG Navicom AS (org.nr. 983781233) erverver 100% av aksjene i NaviPartner Bedrift AS (org.nr. 982264960)