Egersund Group AS – AKVA Group ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til oppdrettsnæringen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egersund Group AS (org. nr. 980000621) kjøper aksjer i AKVA Group ASA (org. nr. 931693670)