Egmont AS – Filmweb AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: It-selskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont AS (org. nr. 968136593) erverver kontroll i Filmweb AS (org. nr. 979166583)