Egmont AS – Hjemmet Mortensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ukeblad- og magasinutgivelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Egmont AS (org. nr. 968136593) erverver enekontroll i Hjemmet Mortensen AS (org. nr. 964441332)