Egmont AS – Skandinaviske Skoledagbøker AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forlagsvirksomhet og annonsemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Egmont AS (org.nr. 968 136 593), kjøp av 85 prosent av aksjene i Skandinaviske Skoledagbøker AS (org.nr. 863 895 502).Meldt til Konkurransetilsynet