Egmont Holding AB – Fjellsport Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.11.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont Holding AB (org.nr. 556082-2339 Sverige) erverver enekontroll i Fjellsport Group AS (org.nr. 994 516 094)