Egmont Holding AB – Royal Design Group Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbler og interiør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont Holding AB ( org.nr. 556082-2339 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Royal Design Group Holding AB (org.nr, 556897-3647 Sverige)