Egmont Holding AB – Skitt Fiske AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont Holding AB (org.nr. 556082-2339 Sverige) erverver enekontroll i Skitt Fiske AS (org.nr. 988637757)