Egroup ASA – Informasjonsteknologi Rådgivning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: løsninger, tjenester og produkter innen IKT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Egroup ASA (org.nr. 981 123 190), oppkjøp av Informasjonsteknologi Rådgivning AS (org.nr. 977 107 539).Meldt til Konkurransetilsynet