Eide Fjordbruk AS – Fyllingsnes Fisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett og produksjon av matfisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eide Fjordbruk AS (org. nr. 866751242) erverver alle aksjene i Fyllingsnes Fisk AS (org. nr. 930387215)