Eidsfjord Sjøfarm AS – AS Andenes Havfiskeselskap

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fangst av hvitfisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsfjord Sjøfarm AS (org.nr. 958023685) overtar samtlige aksjer i AS Andenes Havfiskeselskap (org.nr. 916611889)