Eidsfjord Sjøfarm AS – Skottneslaks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett, fangst og salg av fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsfjord Sjøfarm AS (org.nr. 958023685) erverver eiendeler og rettigheter knyttet til Skottneslaks AS (org.nr. 966982705)