Eidsiva Energi AS – Gudbrandsdal Energi Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Omsetning av kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsiva Energi AS (org.nr. 983424082) og Gudbrandsdal Energi Holding AS (org.nr. 914888956) slår sammen sluttbrukervirksomheten som ligger i deres respektive datterselskaper Eidsiva Marked AS og Gudbrandsdal Energi AS ved å opprette et fellesforetak der partene skal ha felles kontroll