Eidsiva Energi AS – Stange Energi Nett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsiva Energi AS (org.nr. 983 424 082) erverver enekontroll over Stange Energi Nett AS (org.nr. 985 294 836)