Eidsiva energi Holding AS – Mjøskraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: nettvirksomhet, strømsalg til sluttkunder, engroshandel med kraft og bredbåndsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eidsiva energi Holding AS (org.nr. 983 424 082), oppkjøp av Mjøskraft AS (org.nr. 981 515 595).Meldt til Konkurransetilsynet