Eidsiva Nett AS – Oppland Energi Nett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kraftnettmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eidsiva Nett AS (org.nr. 981 963 849), Divisjon nettforvaltning, oppkjøp av Oppland Energi Nett AS (org.nr. 980 251 233).Meldt til Konkurransetilsynet