Eidsiva Rederi ASA – Dyvi Shipping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilskip til frakt av biler og andre kjøretøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eidsiva Rederi ASA (org. nr. 910411616) erverver samtlige aksjer i Dyvi Shipping AS (org. nr. 879938252)