Eidsiva Vannkraft AS / Gudbrandsdal Energi Fornybar AS / Stadtwerke München GmbH – Austri Kjølberget DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning, vindkraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eidsiva Vannkraft AS (org.nr. 887 396 752) / Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (org.nr. 916 319 614) / Stadtwerke München GmbH ( Munich HRB 121 920, Tyskland) erverver felleskontroll av Austri Kjølberget DA (org.nr. 995 900 971)