Eidsiva Vannkraft AS – Vannkraft Øst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kraft/energi-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eidsiva Vannkraft AS (org.nr. 887 396 752), oppkjøp av Vannkraft Øst AS (org.nr. 980 397 513).Meldt til Konkurransetilsynet