Eiendomsmegler Vest AS – Kyte Næringsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: næringsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsmegler Vest AS (org.nr. 940 434 254), kjøp av samtlige aksjer i Kyte Næringsmegling AS (org.nr. 980 477 673).Meldt til Konkurransetilsynet