Eiendomsmegler Vest AS – Ottesen & Dreyer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsmegler Vest AS (org.nr. 940 434 254), kjøp av 70 prosent av aksjene i Ottesen & Dreyer AS (org.nr. 985 790 833).Meldt til Konkurransetilsynet