Eiendomsspar AS / Havfonn AS – Bergehus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift og utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsspar AS (org. nr. 932064308) og Havfonn AS (org. nr. 889867442) erverver felles kontroll over Bergehus AS (org. nr. 933710408)