Eiendomsspar AS / Sundt AS – Norgani Hotels AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsspar AS (org.nr. 932064308) og Sundt AS (org.nr. 974525836) erverver Norgani Hotels AS (org.nr. 988016683)